Välkommen till Life by J.
Ett företag som på ett professionellt och inspirerande sätt erbjuder hälsofrämjande insatser till företag och privatpersoner. Här hittar du massage, mjukyoga, föreläsningar inom stresshantering och avslappningstekniker.
Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig eller ditt företag.